Về chúng tôi

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp & Chuyển giao công nghệ LIN được cấp phép hoạt động theo mã số doanh nghiệp: 1801607207 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ cấp phép ngày 06/7/2018.

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp & Chuyển giao công nghệ LIN (LIN) ra đời trên tinh thần cầu thị, nhiệt huyết, mong muốn tham gia trong nhiều lĩnh vực thông qua việc liên kết, hình thành mạng lưới các chuyên gia đầu ngành. LIN Co., Ltd thành lập với tham vọng trở thành trung tâm kết nối các chuyên gia, tập trung trí tuệ tập thể trong từng lĩnh vực nhằm mục tiêu hỗ trợ, phát triển cộng đồng khu vực hạ nguồn sông Mêkong, cải thiện đời sống người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hướng tới mục tiêu đoàn kết và phát triển bền vững toàn diện.

Thông qua Chương trình: Khởi nghiệp bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, LIN Co., Ltd kêu gọi sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân cùng vì mục tiêu “Chúng ta HẠNH PHÚC khi chúng ta sống trong một xã hội có nhiều người cùng HẠNH PHÚC như chúng ta”

LIN Co., Ltd tìm kiếm các tổ chức, cá nhân tài trợ, đồng hành cùng LIN xây dựng và triển khai 02 dự án sau:

  1. Dự án nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng và cải thiện đời sống theo hướng bền vững dành cho những đối tượng yếu thế là Công nhân lao động vùng nông thôn khu vực ĐBSCL sau tuổi 35 trở về quê lập nghiệp.
  2. Dự án Nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu của người nông dân khu vực ĐBSCL trước ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, giảm nguy cơ xảy ra “Căn bệnh Hà Lan” tại khu vực ĐBSCL.