Cung Cấp Giải Pháp

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp & Chuyển giao công nghệ Lin nhận liên kết, tư vấn một số giải pháp dành cho:

ĐỐI TƯỢNG CÁ NHÂN

Tư vấn hình thành, nuôi dưỡng ý tưởng, xây dựng đề án khởi nghiệp;

Tư vấn thành lập & vận hành doanh nghiệp;

Tư vấn xây dựng giải pháp, kêu gọi đầu tư, thương mại hóa sản phẩm;

Tìm kiếm, kết nối cộng đồng khởi nghiệp;

Xây dựng Câu lạc bộ ngành nghề, đội nhóm cùng khởi nghiệp.

DOANH NGHIỆP

Tư vấn giải pháp chuyển đổi, ứng dụng công nghệ;

Tư vấn đào tạo lao động; chuyển đổi nghề; nâng cao nhận thức, chất lượng; hiệu suất làm việc;

Tư vấn xây dựng mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức sự kiện, các chương trình hội nghị, hội thảo, trình diễn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ;

Xây dựng đề án mời gọi đầu tư;

Tư vấn lựa chọn giải pháp chuyển giao/nhận chuyển giao công nghệ.

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Tư vấn, cung cấp các giải pháp phát triển địa phương trong các lĩnh vực:

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

Đào tạo nâng cao năng lực;

Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, phân tích số liệu;

Xây dựng, hoàn thiện đề án;

Nghiên cứu khoa học công nghệ;

Thương mại điện tử; Công nghệ thông tin;

Nông nghiệp.

Tìm kiếm, kết nối các nguồn tài chính địa phương, trung ương, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp,…

Xây dựng kế hoạch, triển khai các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tập huấn tại địa phương;

Tư vấn giải pháp sử dụng, giải ngân có hiệu quả các nguồn tài chính địa phương, gắn kết các phương án kêu gọi  và các hình thức đối ứng phù hợp.

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGOs)

Thu thập thông tin, đề xuất giải pháp, xây dựng đề án, liên kết điều phối triển khai các hoạt động tại khu vực ĐBSCL dành cho các đối tượng yếu thế; xây dựng chuổi giá trị; người lao động; khởi nghiệp vì mục tiêu xã hội; ….